Housing Estate

 

Harmony @ GKB Harmony @ GKB
 Rivera @ GKB Rivera @ GKB 
 symphony @ GKB  symphony @ GKB
 optima @ GKB optima @ GKB 
permata terrace PPS gresik permata terrace PPS gresik
 Brosur Green Roster Maksima Brosur 
Brosur Sakura Brosur Maksimal Brosur Type70